I Todbjerg Børnehus prioriterer vi tryghed, nærvær og omsorg i hverdagen, og vi arbejder målrettet på at få en tæt kontakt til dit barn. At barnet grundlæggende føler sig mødt og forstået er nemlig vigtige forudsætninger for barnets udvikling, trivsel og læring. Det er også forudsætningen for, at dit barn udvikler sig til et sundt, robust og socialt individ med et godt selvværd.

Leg og venskaber

I hverdagen arbejder vi blandt andet på at skabe tryghed ved at skabe rum og plads til fordybelse i leg i mindre grupper. Når børn leger sammen, opstår der sociale relationer, som kan blive til venskaber. Og børns leg og venskaber er vigtige fokusområder for os, for det er blandt andet gennem legen, at dit barns personlighed udvikles.

Legen danner også baggrund for, at barnet udvikler sig intellektuelt og sprogligt. Samtidig er de sociale kompetencer, som barnet opnår gennem legen, grundlæggende for, at dit barn kan indgå i sociale fællesskaber hele livet igennem. Legepladsen er indrettet med små rum ligesom indenfor, så der er mulighed for egen fordybelse i legen.

Katten bor her også

Huskatten Tot er med til at understrege den familiære stemning i huset. Tot er en stor, godmodig hankat, som bor i Todbjerg Børnehus. Her hører den til, og alle vores børn elsker den. Tot er sin egen, som katte nu er, og hvis den ikke bryder sig om at blive aet, så går den bare sin vej.

Indendørs er Todbjerg Børnehus opdelt i en vuggestue og i en børnehave, og dit barn har sin egen garderobe i al den tid, det er hos os.

Vuggestuen har to rum, hvoraf det ene er beregnet til leg på et blødt underlag. De mindste sover udendørs i et overdækket område.

Børnehaven har flere små, hyggeligt indrettede rum. Der er bl.a. en lille hule under trappen, en hems, et hyggehjørne i et skab og et højtlæsnings-rum.

De to største rum er indrettet som grupperum. Her spiser børnene, og efter måltiderne benyttes rummene til andre aktiviteter. Der er også et mindre rum, som kan afskærmes, så de mindste kan få sig en middagslur.

De store har deres eget hus

Stor-børns-gruppen har deres egne lokaler i en separat bygning. Her er både en indendørs legeplads opbygget som en gade med små huse, et træværksted og et grupperum.

Legeplads med uderum

Legepladsen er lille og overskuelig med mange muligheder for motoriske udfordringer – såsom at gynge, cykle, kravle og rutsje. Vi tror nemlig på, at dit barn skal lære verden at kende ved at prøve ting på egen krop. På den måde får barnet styr på krop, sanser og motorik.

Vi bestræber os på, at dit barn kommer på legepladsen hver dag – uanset vejret. Det er her børnene stifter bekendtskab med elementer som luft, vand og jord, og det er også her, de oplever årstidernes skiften.

På legepladsen har vi overdækkede områder, som vi kan inddrage til praktiske uderum. Om sommeren giver de skygge for solen, og om efteråret og vinteren læ for regn og blæst.

Nærområdet

I Todbjerg Børnehus er vi også rigtig gode til at udnytte nærområdet til ture ud af huset. Hos os kommer dit barn bl.a. med på tur til det store græsareal ved kirken og til den nærliggende skov, hvor der er en bæk. Her fanger vi vanddyr med net.

 

Todbjerg Børnehus er normeret til 12 vuggestuebørn og 26 børnehavebørn.

Børnehaven er opdelt i to spisegrupper, som hovedsagelig mødes til måltiderne. Resten af dagen er børnene opdelt i mindre grupper. Det kan fx være i aldersopdelte grupper, hvor vi har fokus på de kompetencer, som børnene har på det pågældende udviklingsniveau, i kønsopdelte grupper – eller bare i mindre grupper på kryds og tværs. Det kommer helt an på, hvilke aktiviteter vi har planlagt den pågældende dag.

Overgang fra børnehave til skole

Næsten alle vores børn starter på Hårup Skole. Det sidste år af dit barns børnehavetid bliver det en del af vores stor-børns-gruppe. Gruppen har til huse i en separat bygning i Todbjerg Børnehus, og her er flere af aktiviteterne målrettet skolestart. Vi arbejder tæt sammen med Hårup Skole for at forberede børnene bedst muligt til skolelivet og for at gøre overgangen fra børnehaven til skolen så tryg og glidende som muligt.

Læs mere om overgangen fra dagtilbud til skole på skolens hjemmeside.

Dagens aktiviteter

Åbningstider:

6:30 – 17:00 (mandag til torsdag)
6:30 – 16:30 (fredag)

I Todbjerg Børnehus følger dagen en bestemt rytme, som både er tryg og genkendelig, men også afvekslende for dit barn. Der er faste tidspunkter for, hvornår vi har samlinger, måltider, frugt og forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

I dagligdagen planlægger vi aktiviteter med udgangspunkt i seks læreplans-temaer, som understøtter dit barns udvikling og trivsel:

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

Temaerne er med til at sikre en varieret hverdag, og det betyder i praksis, at børnene ofte er inddelt i mindre grupper. Det er med til at skabe overskuelighed og tryghed.

I den Pædagogiske Læreplan kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med temaerne – og hvilke pædagogiske mål vi har for de forskellige temaer.

Traditioner

I Todbjerg Børnehus er vi glade for traditioner. Vi følger årets højtider som fastelavn, påske og jul, og derudover har vi nogle faste traditioner:

 • Blomstens dag - alle børn har en blomst med, som vi sammen planter i krukker.

 • I august / september holder vi høstfest for både børn, forældre og personale, hvor vi spiser sammen. På dagen opfører personalet et teaterstykke, og børnene optræder.

 • I oktober har børnehaven Halloween. På dagen mørklægger vi rummene og har aktiviteter, hvor vi smager, lugter og føler på ting. Vi får også besøg af den søde heks Hulda.

 • En morgen i december går de store børn i Lucia-optog for forældrene, og vi inviterer på morgenmad.

 • En søndag i december står Forældrerådet for en jule-hygge-dag i daginstitutionen. Arrangementet er kun for forældre og børn.

 

Vi har pt. en frokostordning, hvor vi får leveret mad fra en ekstern leverandør - Aarhus Madhus. Tre dage om ugen får vi rugbrødsmadder og pålægsfade, og to dage om ugen får vi varm mad. Vi har også mulighed for at få leveret madpakker, når vi skal på tur – og vi kan få leveret ingredienser til bål-mad.

Børnehavebørnene spiser i deres grupper, så måltiderne bliver trygge samlingspunkter ligesom hjemme i familien. Under måltiderne lærer vi børnene at holde god bordskik, og vi opfordrer dem til at smøre deres egen mad. Vi snakker om, hvor maden kommer fra, og dit barn prøver også at smage nye ting.

I hverdagen skal dit barn have eftermiddagsmad med hjemmefra.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Det er vigtigt for dit barns trivsel, at det oplever, at der er en sammenhæng mellem hjem og dagtilbud. Vi lægger vægt på et godt samarbejde med dig som forælder – et samarbejde baseret på gensidig tillid og respekt.

Vi prioriterer den åbne dialog. Det betyder, at vi gerne vil have dine tilbagemeldinger, når der er noget, du undrer dig over, men også gerne, hvis der er noget, du glæder dig over.

Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i Todbjerg Børnehus og i Hårup-Elev Dagtilbud som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.