I Møllehuset er vi optaget af at skabe trygge rammer for dit barn. Når man er tryg, er der nemlig plads til både trivsel, udvikling og læring.

I hverdagen arbejder vi blandt andet på at skabe tryghed og gode relationer ved at lade dit barn indgå i forskellige fællesskaber. Det kan være i den integrerede gruppe på stuen, hvor der både er små og store børn i aldersgruppen 3-6 år. Det har den fordel, at de store børn lærer at tage hensyn til de små, og at de små børn lærer af de store. På stuen vil dit barn også indgå i aldersopdelte grupper, hvor vi har fokus på de færdigheder og interesser, som dit barn har på det pågældende alderstrin. Andre gange vil dit barn indgå i mindre tema- eller aktivitetsgrupper. Det kan fx være i forbindelse med overgangen fra vuggestue til børnehave – eller fra børnehave til skole.

Uanset hvilket fællesskab dit barn indgår i, vil der opstå relationer. Det gælder både indbyrdes mellem børnene og mellem børn og voksne. Når børn leger sammen, opstår der sociale relationer, som kan blive til venskaber – og på sigt en ven at følges med i skole. 

I Møllehuset har hver gruppe af børn et grupperum med tilhørende garderobe. Derudover har vi et stort fællesrum. Rummet er fleksibelt indrettet med små legeområder og en lille scene, som børnene elsker at lege på. Den fleksible indretning gør, at vi hurtigt kan rydde rummet, så der bliver plads til større arrangementer - fx vores Fælles fredag, hvor vi synger sammen.

I vores kreative værksted er der plads til nærvær og fordybelse, når børnene tegner, maler, klipper eller klistrer.

Legepladsen

Udendørs har vi to dejlige legepladser med mange hyggelige kroge. På børnehavens legeplads har vi både boldbane og cykelbane. Dit barn kan også boltre sig på klatrestativet og grave i sandkassen eller i graveområdet.

Vi har også et hyggeligt bålhus, som det altid er spændende at være i.

På vuggestuens legeplads er der trygt at være for de mindste. Her er både rutsjebane, gynger, sandkasse og små legehuse.

Uderum og nærmiljø

På legepladsen har vi flere overdækkede områder, som giver os ekstra uderum, og som gør det muligt at være ude på alle årstider. Om sommeren giver overdækningen skygge for solen, og om efteråret og vinteren læ for regn og blæst.

10 minutters gang fra Møllehuset er der et stort engområde ved Ellebækken. Det er et populært udflugtsmål, hvor dit barn kommer tæt på naturen, og hvor vi bl.a. fanger vanddyr med vores fiskenet.

 

Møllehuset er normeret til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Der er 15 medarbejdere i huset.

Både i vuggestuen og børnehaven er børnene opdelt i to grupper med fast personale.

I børnehaven er børnene to dage om ugen i deres eget grupperum med børn i alderen 3-6 år. Og tre dage om ugen går børnehavebørnene ud i aldersopdelte grupper – vi kalder det venskabsgrupper. Her er også faste voksne, og her tilrettelægger vi aktiviteter, hvor vi har fokus på de færdigheder og interesser, som børnene har på de pågældende alderstrin.

Stor-børns-gruppe

Det sidste år dit barn går i Møllehuset, bliver det en del af vores stor-børns-gruppe. Her er flere af aktiviteterne målrettet skolestart, og vi arbejder tæt sammen med de omkringliggende skoler for at gøre overgangen fra daginstitution til skole så tryg som muligt for dit barn.

Læs mere om, hvordan du kan støtte dit barn til en god skolestart – og hvilke arrangementer skolen inviterer til før skolestart:

Dagens aktiviteter

Kl. 6:30 åbner vi, og hvis dit barn møder ind på dette tidspunkt, tager vi imod jer på den ene af stuerne i børnehaven. Her får dit barn en stille og rolig start på dagen, og de børn, der ikke har spist hjemmefra, får mulighed for at spise deres medbragte morgenmad frem til kl. 7:15.

Kl. 7:30 går vi ud i grupperummene.

Kl. 9:00 er der formiddagssamling med frugt og en formiddags-snack - herefter starter dagens aktiviteter.

Mellem kl. 10:30 og 11:00 spiser vi frokost. Efter frokost går de større børn på legepladsen, og de mindste får en middagslur.

Mellem kl. 13:30 og 14:30 spiser vi eftermiddagsmad. Resten af dagen er vi på legepladsen eller har indendørs-aktiviteter på en af stuerne.

Læs mere om de pædagogiske aktiviteter i den Pædagogiske Læreplan.

Traditioner

  • Om foråret inviterer vi forældrene til en arbejdsdag. Her fjerner vi ukrudt fra legepladsen og laver småreparationer ude og inde.

  • Om foråret har vi også Blomstens dag. På denne dag medbringer hvert barn en blomst, som vi planter i bede og krukker. Vi har stor glæde af blomsterne hele sommeren.

  • I juni holder vi sommerfest. Her inviterer vi forældre og søskende til boller og kager. Vi laver også bål og andre hyggelige aktiviteter.

  • I juni cykler vi rundt om Engsøen med de ældste børn. Det er også i denne måned, vi holder Farvelfest for de ældste børn og farvel-kaffe med deres forældre.

  • I august har vi en besøgsdag (Bedsteforældredag), hvor børnene inviterer en ven eller slægtning til at besøge dem i Møllehuset. Vi har fællessang, laver pandekager over bål og hygger os sammen.

  • I december går børnene i Luciaoptog for forældrene. Vi lægger altid arrangementet om morgenen og byder samtidig børn og forældrene på morgenmad. Den 1. december går vi på engen, hvor vi møder julemanden, som har årets juletræ med til os. Træet står i vores fællesrum, og i løbet af december måned pynter børnene træet med deres juleklip. Vi holder også julefrokost med børnene gruppevis, hvor børnene medbringer mad til et fælles bord.

Vi har p.t ingen madordning i Møllehuset. Derfor har hvert barn to madpakker med til dagen – én til formiddagen og én til eftermiddagen.

Vi bestræber os altid på at skabe en god stemning omkring måltiderne. Vi har faste pladser og faste rutiner, og børnene har på skift små opgaver i forbindelse med klargøring til måltiderne. Det skaber tryghed og en genkendelig hverdag. Vi benytter også måltiderne til at tale om mad og sundhed – og i at øve børnene i at tale og lytte på skift.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning i Møllehuset, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi lægger stor vægt på et godt forældresamarbejde, og vi prioriterer den åbne dialog. Det betyder, at vi rigtig gerne vil have dine tilbagemeldinger, når der er noget, du undrer dig over, men også gerne, når der er noget, du glæder dig over.

Velkomstpakke

Før dit barn starter i Møllehuset modtager du en velkomstpakke med posten. Pakken indeholder bl.a. et velkomstbrev, en lille pjece om Møllehuset og en dagsorden til din startsamtale i daginstitutionen. Indholdet i startpakken er blevet til i samarbejde med vores meget engagerede forældreråd.

Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i Møllehuset og i Hårup-Elev Dagtilbud som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.