I Krokodillehaven kommer dit barn til at indgå i en mindre gruppe. Vi prioriterer de små miljøer, hvor børnene trives, og hvor vi har fokus på fællesskaber og sociale relationer. Det gælder både børnenes indbyrdes relationer, men også relationer mellem børn og voksne og mellem personale og forældre.

I Krokodillehaven er vi blandt andet med til at skabe grundlaget for, at dit barn som ung og voksen kan indgå i demokratiske fællesskaber. Vi ser det som vores vigtigste opgave at støtte dit barn i dets trivsel, udvikling og dannelse.

Krokodillehaven er kendt for at have en varm atmosfære og for at være et imødekommende hus, hvor vi kender alle dem, der kommer her.

Vi har en meget stor legeplads, som er inddelt i en vuggestue- og i en børnehavelegeplads. Inddelingen giver god mulighed for, at børnene kan udfolde sig motorisk efter deres alder, og de kan altid finde en krog, hvor det er hyggeligt at lege. Udendørs har dit barn både adgang til et lille skovområde, en cykel- og boldbane og et område med gynger og vipper.

Mellem bygningerne har vi overdækkede områder ved vores tre børnehavegrupper. De overdækkede områder inddrager vi ofte som praktiske uderum til fx spisning eller stille-legs-aktiviteter. Om sommeren giver uderummene skygge for solen, og om efteråret og vinteren læ for regn og blæst.

Indendørs er der lyst og venligt med et godt lysindfald i vores grupperum. Hver gruppe har eget grupperum, toilet og garderobe. At have sit eget tilhørsforhold i institutionen er med til at gøre det trygt for dit barn at være i en stor institution.

Fællesrummet bruger vi til at være samlet i om morgenen, når børnene møder ind og sidst på dagen, når du henter dit barn igen.

 

Den integrerede daginstitution er normeret til 60 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn, og der er 19 medarbejdere.

Børnene er opdelt i fem grupper – to vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. Den ene af de tre børnehavegrupper er en stor-børns-gruppe.

Overgang fra dagtilbud til skole

Stort set alle vores børn starter på Elev Skole. Det sidste år af dit barns børnehavetid i Krokodillehaven, bliver det en del af vores stor-børns-gruppe. Her er flere af aktiviteterne målrettet skolestart. Vi arbejder tæt sammen med Elev Skole for at forberede børnene bedst muligt til skolelivet og for at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg og glidende som muligt.

Læs mere om overgangen fra dagtilbud til skole på skolens hjemmeside.

Dagens aktiviteter

Fra kl. 6:30, hvor vi åbner, møder børnene ind i fællesrummet. Her får de en rolig start på dagen, og de børn, der ikke har spist hjemmefra, får tilbudt morgenmad i tidsrummet 6:30-7:30.

Kl. 7:30 åbner alle fem grupper i Krokodillehaven. Møder dit barn ind på det tidspunkt eller senere, skal barnet afleveres i sin vante gruppe.

I grupperne er der formiddagssamling, hvor vi typisk synger og fortæller, og børnene får frugt. Resten af formiddagen frem til frokost er der forskellige pædagogiske aktiviteter. Det kan fx være at arbejde med børnenes motoriske udvikling samt med deres krop og sanser. Eller vi undersøger og lærer om naturen omkring os. Alt sammen foregår gennem leg.

Læs mere om pædagogiske aktiviteter i Den Pædagogiske Læreplan.

Eftermiddagen foregår primært udendørs, og omkring kl. 14:00 spiser vi eftermiddagsmad.

Traditioner

  • Hvert forår har vi en bedsteforældredag, hvor vi planter og hygger med børnenes bedsteforældre. Efterfølgende nyder børnene at følge deres plantes vækst, og Krokodillehavens bede og plantekasser står så smukt hen over hele sommeren.

  • I sensommeren har vi en kombineret arbejdsdag og sensommerfest. På dagen hjælper forældre med maling og småreparationer på legepladsen og indendørs. Børnene laver en lille optræden, og vi slutter af med fællesspisning. Det er altid en meget hyggelig dag.

  • I november holder vi vores traditionelle Lanterne-fest. Her går børn, personale og forældre rundt i Elev - en tidlig (og mørk) morgenstund - med hjemmelavede lanterner. Vi synger lanternesangen og lyser op i hele byen. Optoget slutter i Elev Kirke, og herefter spiser vi boller sammen i Krokodillehaven.

 

Vi har pt. en forældrebestemt frokostordning, hvor vi får leveret mad fra en ekstern leverandør – Frk. Laura

Børnene spiser i grupperne, hvor de kender hinanden. På den måde bliver måltiderne trygge, ligesom hjemme i familien. Tre dage om ugen får vi rugbrødsmadder og pålægsfade, der indeholder pålæg og grønt – to dage om ugen får vi varm mad. Vi har også mulighed for at få madpakker, når vi skal på tur – eller at få leveret ingredienser til bål-mad.

Under måltiderne lærer børnene at holde bordskik. Vi snakker om, hvor maden kommer fra og øver os i at være ”mad-modige” sammen. På den måde prøver dit barn også at smage på ting, det ikke kender.

I hverdagen skal dit barn have eftermiddagsmad med hjemmefra.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om dit barn har madpakker med hjemmefra. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Krokodillehaven har vi et godt samarbejde med forældregruppen, og vi er meget stolte over den opbakning og anerkendelse, som forældregruppen giver os.

Vi prioriterer den åbne dialog med forældre og værdsætter alle de tilbagemeldinger, vi får. Vi er glade for ros, men også for de mere konstruktive tilbagemeldinger. Samarbejdet er vigtigt for os, og vi er lydhøre over for de forventninger, du som forælder måtte have. Det er alt sammen med til at udvikle os.

Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i Krokodillehaven og i Hårup-Elev Dagtilbud som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. I Krokodillehaven arbejder vi derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.