Hårup Børnegård er en integreret institution med en vuggestue og tre børnehavegrupper. Opdelingen i mindre grupper gør hverdagen mere genkendelig og tryg for dit barn. Dit barns tryghed er noget vi vægter højt, ligesom vi vægter et godt samarbejde med dig som forælder.

Vi prioriterer sociale relationer og fællesskabet, og vi tilgodeser aktiviteter og venskaber på tværs af stuer og alder. Vores kerneopgave er at sikre dit barns trivsel og at inddrage dig som forælder i barnets udvikling gennem daglige dialoger.

Hos os vil dit barn møde nærværende voksne, som har fokus på relationen til dit barn.

Naturen omkring Hårup Børnegård indgår som en naturlig del af vores legeplads. Dyrelivet og skoven kommer tæt på, og træerne breder sig helt ind omkring bygningerne. Den store natur-legeplads er opdelt i mindre enheder med små hyggekroge, og her er også rum for fantasi og udfordringer. Vuggestuen har sit eget område, hvor der bliver taget særligt hensyn til de mindste.

Vi benytter vores nærområde til ture ud af huset og besøger bl.a. vores lille mose for at finde dyr. I nærheden har vi også andre legepladser og skolen, som er fortrukne besøgssteder.

Indendørs er institutionen indrettet med lyse, nyrenoverede rum. Hver gruppe har sin egen stue og garderobe. I fællesrummet mødes vi på tværs af grupperne fx til motoriske aktiviteter. Det er også i fællesrummet, vi mødes, når vi åbner og lukker.

 

Hårup Børnegård er pt normeret til 12 vuggestuebørn og 57 børnehavebørn. I 2023 starter udbygning af 2 vuggestuegrupper, så vi når op på en normering med 36 vuggestuebørn og 57 børnehavebørn. Udbygning starter i 2023, og skal stå færdigt medio 2024.

Mens vuggestuen bliver udbygget, er gruppen flyttet i Børnehuset Løvstikken, Løvstikkevej 10, 8200 Aarhus N.

I børnehaven ændres struktur pr. 1.8.23, så der vil være børn i alderen 3-6 år på alle stuer. De ældste børnehavebørn vil fortsat samles 1-2 gange om ugen, og indgå i aktiviteter med skolerelaterede opgaver, dog først efter efterårsferien.

Børnene er fordelt på følgende stuer:

  • Brumbasserne – vuggestuebørnene
  • Rævene – Frøerne – Pindsvinene – 3-6-årige
  • Sommerfuglene – kommende skolebørn

Overgang fra børnehave til skole

Næsten alle vores børn starter på Hårup Skole, når de når skolealderen. Det sidste år, dit barn går i Hårup Børnegård, kommer det med i vores stor-børns-gruppe, hvor flere af aktiviteterne er målrettet skolestart. Vi arbejder tæt sammen med Hårup Skole for at forberede børnene bedst muligt til skolelivet og for at gøre overgangen fra børnehave til skole så tryg som muligt.

Læs mere om overgangen fra dagtilbud til skole på skolens hjemmeside.

Dagens aktiviteter

Kl. 6:30 åbner vi. Her får dit barn en rolig start på dagen, og de børn, der ikke har spist hjemmefra, får mulighed for at spise deres medbragte morgenmad frem til kl. 7:15.

Kl. 7:30 fordeler vi os på stuerne, hvor medarbejderne er mødt ind, og i løbet af formiddagen går vi på legepladsen.

Kl. 9:00 er der samling i vuggestuen. Det er også på det tidspunkt, de mindste spiser deres første madpakke. Til samling bliver der sunget eller fortalt.

Kl. 9:30 starter børnehaven deres pædagogiske aktiviteter efter en fastlagt plan - herunder samling.
Læs mere om de pædagogiske aktiviteter i den Pædagogiske Læreplan.  

Kl. 10:30 spiser børnehavebørnene deres medbragte madpakke. Om eftermiddagen er børnene primært ude og spiser madpakke igen kl. 13:30.

Traditioner

I Hårup Børnegård følger vi årets højtider og inddrager dem i vores faste aktiviteter. Vi har desuden:

  • Bedsteforældredag i foråret, hvor vi planter blomster på legepladsen.
  • Til påske får vi besøg af påskehønen, og vi holder påskefrokost.
  • Sommerfest, hvor de kommende skolebørn har deres afslutning.
  • En lygte-fest i november. Her går vi tidligt om morgenen – mens det endnu er mørkt – rundt i lokalområdet og lyser op med vores lygter.
  • I december samles vi i fællesrummet til adventshygge og sang. Og inden vi går på juleferie, kommer julemanden på besøg.
  • I december afholder vi børnejulefrokost.

Vi har p.t. ingen madordning i Hårup Børnegård. Derfor har alle børn deres egen drikkedunk og madpakke med. Det giver os mulighed for at tage madpakkerne med på tur eller til at lave picnic på legepladsen.

Vi har en fast rutine omkring måltiderne: Vi vasker hænder og har i børnehaven ofte en madpakke-leg (fx alle dem, der har blå bukser på, må hente deres madpakke osv.). Børnene har deres faste pladser, og vi benytter måltiderne til samtale i grupperne. På den måde bliver måltiderne altid et hyggeligt samlingspunkt i hverdagen.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Vi prioriterer at have en åben og ærlig dialog med forældre. En dialog, hvor vi lytter og inddrager din viden om barnet. Det er vigtigt for os, at vi deler de indbyrdes forventninger, så vi får et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde. Vi tror på, at trygge børn skaber trygge forældre og omvendt, og vi tilstræber det gode forældresamarbejde med plads til åben dialog og et glimt i øjet.

Der er generelt forældretilfredshed med Hårup Børnegård.

Læs mere om vores forældresamarbejde under Fælles i dagtilbuddet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i Hårup Børnegård og i Hårup-Elev Dagtilbud som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Vi holder forældresamtaler, hvor vi tager udgangspunkt i eksempelvis Status Udviklingsmateriale eller i en sprogvurdering. Hvis der er en bekymring omkring dit barn, har vi mulighed for at trække på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Det sker i givet fald altid i samarbejde med dig som forælder.

Forældresamtaler afholdes løbende, når dit barn er 1, 3 og 4 år, og når barnet er på vej til skole.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.